จองเลี้ยงอาหาร และบริจาค

สิงหาคม

กันยายน 2021

ตุลาคม
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
  • อาหารมื้อเช้า เวลา 07:00 น.
  • อาหารมื้อกลางวัน เวลา 11:00 น. 
  • อาหารมื้อเย็น เวลา 16:00 น.

*** หมายเหตุ ขอความกรุณาให้คณะผู้จัดเลี้ยงมาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที ***