อิฐบล็อก ขนาดมาตรฐาน หนา ๗ ซม. (๓นิ้ว) ๑๙x๓๙x๗ ซม. ราคา ก้อนละ ๕ บาท

*** มีความคงทน แข็งแรงและพร้อมบริการส่ง ในเขตตัวเมืองเพชรบุรี