สบู่เหลวล้างมือสูตรนำ้ผึ้ง ขนาด ๑๕๐ มิลลิลิตร ราคา ๓๕ บาท

     ***ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกอย่างออ่นโยน ล้างออกง่าย คงความชุ่มชื่นให้ผิว